Przejdź do treści
Strona główna » Mur na granicy

Mur na granicy

MUR NA GRANICY

Artykuł 13 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 r. głosi, że każdy ma prawo do „swobodnego przemieszczania się i wyboru miejsca zamieszkania w granicach każdego Państwa” oraz do „opuszczenia jakiegokolwiek kraju, włączając w to swój własny i powrotu do swojego kraju”.  Więc dlaczego coraz częściej wznosimy mury graniczne?

Sprawdziliśmy dla Was:

 • przyczyny globalnego zjawiska budowania murów i ogrodzeń.
 • Kto buduje najwięcej ogrodzeń i jakie technologie wykorzystał?
 • Dlaczego grodziliśmy się w przeszłości?
 • Kto na tym korzysta a kto ponosi koszty?

PRZYCZYNY STAWIANIA OGRODZEŃ

Główną przyczyną budowania murów były i są potrzeby bezpieczeństwa. W wielu krajach przywódcy polityczni opowiadają się za ich wznoszeniem. Powołują się przy tym na:

[PROCENTOWE ZESTAWIENIE PRZYCZYN STAWIANIA MURÓW NA ŚWIECIE]

Obecnie 14% dorosłych na świecie, czyli 710 milionów ludzi, migruje. Przewiduje się, że w samej Afryce populacja w wieku produkcyjnym wzrośnie o około 1 miliard w 2055 r., zwiększając presję u bram Europy i Chin. Problemy środowiskowe mogą nasilić ten proces. Według Banku Światowego deficyt wody oraz katastrofy klimatyczne zmuszą do przesiedleń aż 143 miliony ludzi w okresie do 2050.

W ubiegłym roku odnotowano 8 302 aktów terrorystycznych na świecie. To o 3% więcej niż w 2020 r. (wg raportu Departamentu Stanu). Objęły one swoim zasięgiem prawie 90 państw,  z czego aż 84% koncentrowała się w trzech regionach geograficznych: Azji Zachodniej, Azji Południowej i Afryce Subsaharyjskiej. W Europie w 2020 r. miało miejsce 57 prób zamachów terrorystycznych (wg raportu Europolu).

Najczęściej przemycanymi towarami na świecie są narkotyki oraz broń i amunicja. W 2020 roku w samej Europie przechwycono ponad 181 ton (wg raportu EMCCDA).

Obecnie istnieje 105 granic spornych na świecie z czego 24 w Azji.

HISTORYCZNE MURY GRANICZNE

Już od najstarszych czasów człowiek wznosił nie tylko mury otaczające miasta i grody, ale także potężne obwarowania mające zabezpieczyć granice państw. Najbardziej znaną tego typu budowlą jest Wielki Mur Chiński, ale przykładów takich fortyfikacji jest więcej. Te najsłynniejsze i największe przedstawiamy w poniższym zestawieniu.

Wielki Mur Chiński

 • Lokalizacja: Chiny
 • Data powstania: 220 p.n.e.
 • Parametry: 21196 km długości
 • Informacje: Ochrona rolniczego terenów przed od koczowniczych ludów z północy.

Żmijowe wały

 • Lokalizacja: Ukraina
 • Data powstania: II w. p.n.e.
 • Parametry: 2000 km długości
 • Przeznaczenie: Ochrona rolniczych Sarmatów przeciwko koczowniczym Scytom lub Gotom

Mur Hadriana

 • Lokalizacja: Wielka Brytania
 • Data powstania: II w. n.e.
 • Parametry: 170 km długości
 • Przeznaczenie: Ochrona Imperium Rzymskiego przed najazdami Piktów.

Limes Górnogermańsko-Retycki

 • Lokalizacja: Europa
 • Data powstania: II w. n.e.
 • Parametry: 550 km długości
 • Przeznaczenie: Ochrona Imperium Rzymskiego przed Germanami

Wielki Mur Gorgański

 • Lokalizacja: Iran
 • Data powstania: III w. n.e.
 • Parametry: 220 km długości
 • Przeznaczenie: Ochrona państwa Partów przed najazdami ludów Azjatyckich

Wał Offy

 • Lokalizacja: Wielka Brytania
 • Data powstania: VIII w. n.e.
 • Parametry: 240 km długości
 • Przeznaczenie: Granica między Mercją a królewstem Powys

Ściany Beninu:

 • Lokalizacja: Nigeria
 • Data powstania: XV w. n.e.
 • Parametry: 16000 km długości
 • Przeznaczenie: Obronne

OGRODZENIA GRANICZNE

Od 1989 roku, kiedy runął mur berliński ilość murów granicznych rosła. W latach 2011-2018 na terenie UE powstało 7 ogrodzeń. Z kolei tylko w 2015 r. wybudowano 14 na całym świecie. Obecnie, aż 63 granic jest wzmocnionych murami, płotami lub inną formą ogrodzenia z czego:

[GRANICE NA KTÓRYCH POSTAWIONO/STAWIA SIĘ MURY GRANICZNE]

OGRODZENIA SEPARACYJNE

Mury separacyjne powstają wewnątrz państw. Powstają w celu odseparowaniu
„problematycznych” obszarów danego kraju np. dzielnice biedy albo dzielnice przemocy.

Mury pokoju

 • Lokalizacja: Belfast [Irlandia Północna]
 • Data powstania: 1969
 • Parametry: 3 km długości
 • Przeznaczenie: Oddzielenie wspólnot katolickich i protestanckich

Mur ochronny

 • Lokalizacja: Bagdad
 • Data powstania: 2007
 • Parametry: 5 km długości
 • Przeznaczenie: Oddzielenie dzielnicy sunnickiej od szyickiej

Mury płaczu

 • Lokalizacja: Rio de Janerio
 • Data powstania: 2009
 • Parametry: 6 km długości
 • Przeznaczenie: Oddzielenie faveli od reszty miasta [oficjalne stanowisko rządu: mury pomogą zwalczyć narkotykowe gangi i chronić przyrodę]

KTO NA TYM KORZYSTA?

Wiele murów i ogrodzeń budują lokalne firmy budowlane lub podmioty państwowe, takie jak wojsko. Jednak wzrost barier granicznych stworzył wielomiliardowy biznes bezpieczeństwa dla prywatnych firm zbrojeniowych i obronnych specjalizujących się w łączności, technologiach informacyjnych i biometrycznych. W latach 2005-2020 eksport
Izraelskich firm specjalizujących się w zaawansowanych technologiach zabezpieczających granice wzrastał o 22% rocznie. Obecnie największe korzyści czerpią: amerykański Airbus i Boeing, izraelskie Israeli Elbit Systems, Israeli Magal Security Systems.

PROGNOZA

Wszystko wskazuje na to, że w nadchodzących dziesięcioleciach możemy spodziewać się większej liczby migracji, spowodowanej ubóstwem, przemocą czy zmianami klimatycznymi. Wojny w Syrii i w Afganistanie wypierają rekordową liczbę ludności, więc mało prawdopodobne jest, aby ruch migrantów osłabł. W związku z tym, ilość granicznych murów z pewnością się zwiększy. Agencja Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców poinformowała w czerwcu, że 59,5 miliona ludzi – 1 osoba na 122 na świecie – uciekło ze swojego kraju w poszukiwaniu schronienia.

Należy pamiętać, że mury nie blokują przepływu ludności, tylko ją ukierunkowują. Jednocześnie nie są w stanie wyeliminować terroryzmu czy nielegalnego handlu. Jednak wznoszone mury stanowią silne narzędzie polityczne, odzwierciedlające twardą politykę antyimigracyjną oraz wsparcie przemysłu obronnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top